ทดสอบระบบข่าวสาร

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 คุณพินัย พวงมณี ได้เข้าบรรยายสรุประบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ด้วยวิธีรีเวิร์สออสโมซิส cialisfrance24.com โดย นาวาเอก ประพันธ์ อู่ศิริจันทร์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการเข้าฟัง ณ ห้องประชุม วศ.ทร.กรมวิทยาศาสร์ทหารเรือ