ทดสอบระบบข่าว 2

ECM เป็นผู้ทำการติดตั้งระบบรีไซเคิล และได้รับมอบหมายจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลวอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด ให้ดำเนินการโครงการ BOO ในบริษัท เน็คแคน อินโนเวชั่น จำกัด(NCI) ซึ่ง NCI เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ผลิตกระป๋องเครื่องดื่มสำหรับกาแฟเบอร์ดี้ของบริษัทอายิโนะโมโตะและกระทิงแดง cialisfrance24.com โดยดำเนินงานโปรเจ็ครีไซเคิลน้ำสะอาดปริมาณ 11,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตของ NC